top of page
Merve Karagöz fotoğraf.jpg

Merve KARAGÖZ

Avukat

Hakkında

1996 doğumlu Merve KARAGÖZ lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde almış olmakla avukatlık yasal stajını Ankara Barosu nezdinde tamamladıktan sonra İstanbul Barosunda avukatlık mesleğini icra etmeye başlamış olup Ocak 2023 itibariyle Babaoğlu Law Office bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Öğrencilik döneminde Eskişehir ve İstanbul’da yaptığı gönüllü yaz stajları ile başlayan süreçte avukatlık yasal staj dönemi ve devamında hukukun çeşitli alanlarında tecrübe edinerek çalışmalarını sürdürmüş olmakla yine öğrencilik yıllarından itibaren mesleki gelişimine ve hukuk nosyonuna katkı sağlayacağını düşündüğü hukuk ve farklı disiplinlerdeki çeşitli alanlarda bir çok eğitime katılmış olup sivil toplum faaliyetlerinde de gönüllü olarak yer almaktadır.
Katılımcı ve Gönüllü Olduğu Birtakım Eğitim, Seminer, Konferans, Program ve Projeler şu şekildedir:

  • Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe ve Türkiye Kavram ve Yönetim Sorunları, Ankara, 2020

  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde STK’ların Kanun Yapımında Rolü, Ankara, 2020

  • Tahkim Temel Eğitimi, Ankara, 2020

  • Arabuluculukta Taraf Vekilliği, Ankara, 2020

  • Vergi Hukukunda Genel Uygulama Yargısal Süreç, Ankara, 2020

  • Marka Hukukunda İhlal Değerlendirmesi, Ankara,2020 

  • Fikri ve Sınai Haklar Sempozyumu, Eskişehir, 2019

  • Spor Hukuku Sertifika Programı (Spor Hukuku Enstitüsü Derneği), Eskişehir, 2018

  • ERASMUS + Projesi (Dezavantajlı Bireylerin Katılımcı Toplumlardaki Statüsünün Ulusal ve Uluslararası Bazda Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi ve Farkındalık), İtalya, 2018

bottom of page